Masz pytania lub wolisz zamówić  telefonicznie? Zadzwoń:

(85) 651-33-75

pon. - pt. od 7:30 do 15:30

BOK@awa24.pl

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Ciebie przez sklep internetowy Awa24.pl prowadzony pod adresem www.awa24.pl (dalej zwanym Witryną) przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Awa Andrzej Ogonowski z siedzibą w Nowodworcach (dalej zwanego Sklepem Internetowym).

 

Sklep Internetowy Awa24.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Twojej Prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

 

Wykorzystanie plików cookies (Polityka dotycząca cookies)

 

Poniższa Polityka dotycząca cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Awa Andrzej Ogonowski z siedzibą w Nowodworcach (16-010) przy ulicy Gwiazdkowej 8.

 

I. Definicje

1. Administrator—oznacza Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Awa Andrzej Ogonowski, ul. Gwiazdkowa 8, 16-010 Nowodworce, NIP 542-011-55-92, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies—oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora—oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne—oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis—oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.awa24.pl.

6. Urządzenie—oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik—oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

III. Cele w jakich wykorzystywane są  Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu

i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.

iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki

iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb

ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e. Analiz i badań  oraz audytu oglądalności

i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

f. Świadczenia usług reklamowych

i) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich

g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

 

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

i) www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]

ii) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

i) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

ii) KissMetrics [administrator cookies: Space Pencil, Inc. z siedzibą w USA]

c. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:

i) Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

e. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

i) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]

ii) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

iii) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

f. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

i) opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

g. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

i) skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]

 

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować

automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

 

Jakie dane zbiera Sklep Internetowy Awa24.pl podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep Internetowy  Awa24.pl będzie od Ciebie zebierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji (na przykład podczas rozmowy telefonicznej), w przypadku dokonywania zakupow i procesu rejestracji na Witrynie:

 

1. Nazwisko i imię

2. Adres zameldowania na pobyt stały

3. Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania

4. Adres poczty elektronicznej

5. Numer telefonu

 

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

 

Zawsze przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z w ramach swojego konta lub z adresu BOK@awa24.pl.

 

Marketing Sklepu Internetowego Awa24.pl

Sklep Internetowy może wykorzystywać podane powyżej informacje za Twoją zgodą do przesyłania informacji o produktach, usługach, ofertach i możliwości otrzymania newslettera. W przypadku, gdy informacje te przekazywane będą drogą elektroniczną, będą one wysyłane wyłącznie w przypadku, gdy wyrażona została zgoda na otrzymywanie ich w takiej formie.

 

Udostępnienie informacji

Sklep Internetowy może za Twoją zgodą, udstępniać zebrane od Ciebie dane do następujących podmiotów: Poczta Polska S.A., Inpost Sp. z o.o., Schenker Sp. z o.o., DPD Polska Sp. z o.o., Żagiel S.A. oraz Grupa Allegro Sp. z o.o. w celach realizacji usługi dostarczenia zamówionego przez Ciebie Towaru pod wskazany adres oraz objęcia Twoich zakupów "Programem Ochrony Kupujących".

 

W przypadku, gdy chcesz cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres BOK@awa24.pl.

 

Ponadto, podane przez Ciebie informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

Środki techniczne i Twoje obowiązki

Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Twoje dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Twoich danych. Wszelkie połącznie związane z wykonywaniem przez Ciebie płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli nie zachowasz zasad bezpieczeństwa. W szczególności musisz zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep Internetowy nie będzie zwracał się do Ciebie o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Twojego konta osobom nieuprawnionym prosimy wylogować się po zakończeniu korzystania z witryny.

 

W jaki sposób możesz korzystać z przyługujących Ci praw?

Masz możliwość podglądu i edycji swoich danych, w każdym czasie w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem loginu oraz hasła. W sytuacji, gdy wystąpią jakiekolwiek problemy z logowaniem, prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta pod adresem: BOK@awa24.pl.

 

Zawsze przysługuje Ci też prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Twój temat danych, jak również prawo do żądania zmian, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienie lub uaktualnienie tych danych. Masz także możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem BOK@awa24.pl.

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu:

1. zakończenia wykonywania umowy,

2. wycofania wyrażonej zgody, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika lub

3. zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być każdorazowo przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawić się okresowo linki do innych stron internetowych (na przykład do stron internetowych producentów danych produktów). Takie strony internetowe działają niezależnie od naszej Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep Internetowy Awa24.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymii zalecamy zapoznać się przed ich odwiedzeniem. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

 

Zmiany polityki prywatności

Sklep internetowy Awa24.pl zastrzega sobie prawo możliwości zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowego dokumentu na tej stronie. W przypadku takiego zdarzenia każdy Użytkownik zostanie o tym poinformowany za pomocą poczty e-mail.

 

Pytania i zastrzeżenia

Zawsze możesz mieć pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności. W takich wypadkach prosimy je kierować na adres BOK@awa24.pl..

 

Dane właściciela sklepu Awa24.pl

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Awa Andrzej Ogonowski
ul. Gwiazdkowa 8
16-010 Nowodworce
Polska

Działalność gospodarcza jest zarejestrowanego w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski w Wasilkowie przy ulic Białostockiej, pod numerem OSO.6411-87/07.


Powrót do regulaminu
Powrót do podstrony bezpieczne zakupy

Masz pytania lub wolisz zamówić  telefonicznie? Zadzwoń:

(85) 651-33-75

pon. - pt. od 7:30 do 15:30

BOK@awa24.pl

Dlaczego powinieneś nam zaufać i złożyć zamówienie w Awa24.pl?

  • Jesteśmy rzetelni - na rynku działamy już od 30 lat!

  • Zamówienia wysyłamy w ekspresowym tempie

  • Gwarantujemy oryginalność i dostępność produktów

  • Połączenie ze sklepem jest szyfrowane, a Twoje dane są bezpieczne

  • Przesyłki pakujemy solidnie - dzięki temu są bezpieczne w "podróży"

  • Każdy produkt możesz zwrócić w 14 dni od zakupu. Bez pytań. Bez problemów.

pixel