Masz pytania lub wolisz zamówić  telefonicznie? Zadzwoń:

(85) 651-33-75

pon. - pt. od 7:30 do 15:30

BOK@awa24.pl

Odbiór zużytego sprzętu

Odbiór zużytego sprzętu

Jeśli kupujesz u nas sprzęt elektryczny lub elektroniczny możesz skorzystać bezpłatnie z opcji oddania zużytego sprzętu.

Zużyty sprzęt odbierzemy od Ciebie nieodpłatnie, o ile jest on tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt zakupiony u nas.

Chęć zwrotu zużytego sprzętu najlepiej zgłosić e-mailowo w Biurze Obsługi Klienta pisząc na adres BOK@awa24.pl. Po otrzymania takiego zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia szczegółów.

Małogabarytowy zużyty sprzęt można dostarczyć nieodpłatnie do dowolnego sklepu zajmującego się sprzedażą elektrycznych i elektronicznych artykułów tego typu posiadającego powierzchnię handlową powyżej 400m2 bez konieczności zakupu nowego sprzętu. Żaden z wymiarów dostarczanego sprzętu w ten sposób nie powinien przekraczać 25cm.

Zużyty sprzęt można także dostarczyć do jednego z punktów darmowej zbiórki. W każdej Gminie powinien znajdować się punkt darmowej zbiórki zużytego sprzętu PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych). Informację o najbliższych lokalizacjach można znaleźć na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przykładowe Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 

Poniżej pełna treść art.37 oraz art.39 ustawy z dnia 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2020r., poz.1893 ze zm.) zwanej dalej ustawą, do których dostosowujemy działania naszego sklepu.

Art. 37. 1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw
domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty
sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m
2
poświęconej
sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce
lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
4. Dystrybutor jest obowiązany do umieszczenia w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji w zakresie,
o którym mowa w ust. 1–3. Dystrybutor udostępniający na rynku sprzęt za pomocą środków porozumiewania się na odległość
jest obowiązany do przekazania tych informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, w szczególności na stronie
internetowej lub w formie komunikatu.

Art. 39. Dystrybutor jest obowiązany do:
1) udostępniania na rynku wyłącznie sprzętu:
a) wprowadzonego do obrotu przez wprowadzającego sprzęt wpisanego do rejestru lub pochodzącego od producenta, który wyznaczył autoryzowanego przedstawiciela wpisanego do rejestru,
b) oznakowanego zgodnie z art. 14 ust. 1;
2) umieszczenia w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu,
a w przypadku udostępniania na rynku sprzętu za pomocą środków porozumiewania się na odległość – do przekazania tych informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, w szczególności na stronie internetowej lub
w formie komunikatu;
3) udostępniania na rynku sprzętu wraz z dołączoną do niego informacją, o której mowa w art. 13 ust. 1, w przypadku
sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Masz pytania lub wolisz zamówić  telefonicznie? Zadzwoń:

(85) 651-33-75

pon. - pt. od 7:30 do 15:30

BOK@awa24.pl

Dlaczego powinieneś nam zaufać i złożyć zamówienie w Awa24.pl?

  • Jesteśmy rzetelni - na rynku działamy już od 30 lat!

  • Zamówienia wysyłamy w ekspresowym tempie

  • Gwarantujemy oryginalność i dostępność produktów

  • Połączenie ze sklepem jest szyfrowane, a Twoje dane są bezpieczne

  • Przesyłki pakujemy solidnie - dzięki temu są bezpieczne w "podróży"

  • Każdy produkt możesz zwrócić w 14 dni od zakupu. Bez pytań. Bez problemów.

pixel